Kredyt mieszkaniowy Blog

18.12.06

mBank - Kredyty hipoteczne zmiana oprocentowania

W związku ze zmianą stawki referencyjnej LIBOR 3M dla CHF, 10 listopada br. mBank wprowadza zmiany oprocentowania części kredytów hipotecznych znajdujących się w portfelu banku, denominowanych we frankach szwajcarskich (CHF).

Oprocentowanie kredytów i pożyczek w ramach mPLANU hipotecznego wzrośnie o 0,3 p.p. Zmiana dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 1 września br., dla których oprocentowanie ustalane jest na podstawie decyzji Zarządu BRE Banku SA.

Zmiana oprocentowania nie obejmuje Klientów, którzy otrzymali kredyty lub pożyczki w oparciu o ofertę wprowadzoną z początkiem września 2006 roku. Oprocentowanie takich kredytów i pożyczek hipotecznych oferowanych przez mBank w ramach mPLANU, jest ustalane w oparciu o:
  • stawkę referencyjną WIBOR 3M + marża stała banku w całym okresie kredytowania dla kredytów złotowych;
  • stawkę referencyjną LIBOR 3M dla CHF + marża stała w całym okresie kredytowania;
  • LIBOR 3M dla EURO + marża stała w całym okresie kredytowania;
  • LIBOR 1M dla USD + marża stała w całym okresie kredytowania.
  • Oprocentowanie kredytu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki referencyjnej o 0,1 p. p. Porównanie wartości stawek odbywa się raz w miesiącu.

Kredyt hipoteczny oferowany przez mBanku przyznawany jest w PLN, EURO, CHF oraz USD na okres do 45 lat. Udzielany jest on na cele mieszkaniowe oraz refinansowanie i konsolidację kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Źródło: mBank