Kredyt mieszkaniowy Blog

11.8.06

Bank BPH - nowa polityka kredytow

Bank BPH wprowadza nową politykę w zakresie walutowych kredytów na finansowanie nieruchomości udzielanych Klientom indywidualnym. Zawarte wcześniej umowy kredytowe nie ulegają zmianie.

Decyzja ta jest zgodna z rekomendacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Bankowego, jak również jest następstwem realizacji punktu 14 Uchwały KNB nr 20/KNB/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zezwalającej UniCredito Italiano S.p.A. na wykonywanie prawa głosu w Banku BPH.

Od 15 lipca 2006 roku Bank BPH będzie oferował kredyty walutowe wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walutach obcych lub posiadającym w Banku aktywa w tej samej walucie co wnioskowany kredyt, co najmniej w wysokości wnioskowanej kwoty kredytu. Kredyty w walutach obcych będą dostępne także dla Klientów segmentu Platinum.

Zmianie ulegnie również poziom wskaźnika LTV* dla kredytów budowlano-hipotecznych i hipotecznych w walutach obcych - standardowo będzie on wynosił 70%. Tak jak dotychczas, kredytobiorcy będą mogli uzyskać kredyty w wysokości do 100% wartości nieruchomości po ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego.

Zgodnie ze strategią Banku BPH, kredyty na finansowanie nieruchomości są jednym z kluczowych produktów Banku i wzrost ich sprzedaży pozostaje jednym z głównych celów w zakresie rozwoju bankowości detalicznej - powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH. - Jestem przekonany, że nasze wyniki za ten rok będą, już tradycyjnie, lepsze od ubiegłorocznych - dodał.

Od 15 lipca 2006 roku Bank BPH wprowadzi na rynek nową konkurencyjną ofertę złotowych kredytów na finansowanie nieruchomości.

Źródło: Bank BPH