Kredyt mieszkaniowy Blog

5.3.07

PKO BP - Kredyty mieszkaniowe z dopłatami rzadowymi

PKO Bank Polski wprowadził do oferty kredytów mieszkaniowych nowy produkt - preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania. Kredyty udzielane są w ramach rządowego programu "Rodzina na swoim". Osoby, które spełnią warunki określone w ustawie (z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania) przez pierwszych osiem lat obowiązywania umowy kredytowej będą otrzymywać dopłatę do oprocentowania.

Z kredytów tych skorzystać mogą rodziny – małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące:

 • małoletnie dziecko,
 • dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
 • dziecko uczące się do ukończenia przez nie 25 roku życia.

nie posiadające własnego mieszkania. Osoby będące w dniu podpisania umowy kredytu najemcami lokalu mieszkaniowego lub dysponujące spółdzielczym prawem lokatorskim są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, iż wypowiedzą członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej lub rozwiążą umowę najmu i wyprowadzą się z zajmowanych mieszkań nie później niż w pół roku od np. uzyskania własności mieszkania czy wybudowania domu.

kredyt mieszkaniowy z dopłatami można przeznaczyć na:
 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego, adaptację, na cele mieszkalne, budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Kredytowane mieszkanie nie może być większe niż 75m kw. a dom 140m kw., natomiast dopłata będzie dotyczyła powierzchni użytkowej nie przekraczającej dla lokalu mieszkalnego 50m kw. i domu jednorodzinnego 70m kw. "Nadwyżka metrów" nie będzie podlegała dopłatom.

Limitowana jest również cena mieszkania - koszt finansowania 1 m kw. nieruchomości lokalu lub domu nie może być wyższy od przeliczeniowego „kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego dla gminy, na terenie której położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny (przykładowy koszt odtworzenia dla wybranych miast/województw: m. Warszawa - 4370.50 zł, mazowieckie bez Warszawy - 2677.50 zł, małopolskie bez Krakowa -2513.50 zł, wielkopolskie bez Poznania - 2078,50 zł, lubelskie - 2011.50 zł).

Nowy kredyt hipoteczny:

 • można zaciągnąć w złotych (PLN),
 • jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej sumie stawki referencyjnej WIBOR S-3M i marży banku.
 • może być wypłacany bezgotówkowo - jednorazowo lub w transzach - i być spłacany w ratach malejących.
W okresie 8 lat stosowania dopłat, wartość należnych odsetek jest pomniejszona o kwotę dopłat z BGK. Po okresie stosowania dopłat odsetki płatne są w pełnej wysokości.

Ponadto PKO Bank Polski zapewnia swoim klientom:
 • finansowanie do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • pakiet ubezpieczeń: pomostowe, niskiego wkładu własnego, na wypadek utraty pracy i hospitalizacji;
 • długi okres kredytowania – do 30 lat.

Stale dostosowując ofertę do potrzeb klientów PKO BP utrzymuje pozycję lidera w sprzedaży kredytów mieszkaniowych. W 2005 roku wartość kredytów udzielonych przez bank na cele mieszkaniowe przekroczyła 7,6 mld, natomiast w 2006 r. wyniosła ponad 11 mld zł. Oznacza to blisko 45-proc. wzrost sprzedaży w skali roku. Spodziewamy się, że w tym roku budownictwo mieszkaniowe będzie się w naszym kraju nadal rozwijać i banki będą udzielać jeszcze więcej kredytów je finansujących - podkreśla Marek Kłuciński, rzecznik prasowy PKO Banku Polskiego.


Źródło: PKO BP