Kredyt mieszkaniowy Blog

17.1.12

Cudzoziemiec a kredyt hipoteczny

Cudzoziemiec pozyskujący zarobki w walucie obcej, w większości banków może uzyskać kredyt hipoteczny. 

Klient powinien jednak spełnić kilka wymogów ustalanych dla każdego klienta przez banki. Trudności mogą mieć cudzoziemcy mieszkający na obszarze lub poza terenem Polski, którzy nie mają tutejszego obywatelstwa, a pragnęliby uzyskać kredyt hipoteczny.

Założenia przy sprawdzaniu ofert banków: klient nie ma wkładu własnego, a wynagrodzenie otrzymuje w walucie innej niż złotówka.

Z 20 banków, 14 z nich odpowiedziało, że obcokrajowiec ma szanse na uzyskanie kredytu mieszkaniowego. 

 Trzy banki (Alior Bank, DnB Nord a także Raiffeisen Bank Polska) udzielą kredytu mieszkaniowego wyłącznie w przypadku, gdy nierezydent uzyskuje dochody na terenie Polski.

Większa część banków jednak podejmuje decyzję indywidualną.

Cudzoziemiec nie otrzyma niestety kredytu aż w 6 instytucjach takich jak: Invest-Bank, Deutsche Bank, MultiBank, Credit Agricole, ING Bank Śląski oraz Citi Handlowy.

Najczęstszym powodem negatywnej decyzji jest uzyskiwanie dochodów poza Polską.

Etykiety: