Kredyt mieszkaniowy Blog

19.7.06

Kredyt mieszkaniowy dla zarabiających za granicą

Myślisz o kredycie hipotecznym, ale zarabiasz za granicą? Jest bank, dla którego Twoje zagraniczne dochody nie stanowią przeszkody w przyznaniu Ci kredytu.

Banki prześcigają się w ofertach kredytów hipotecznych obniżając oprocentowanie, tnąc marże czy oferując odroczenie spłaty kapitału. Niewiele z nich urozmaica ofertę, kierując ją do niestandardowych grup kredytobiorców, a właśnie osoby pracujące za granicą do takiej grupy należą.

Dom Bank (Oddział Getin Banku), który specjalizuje się w udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką, kieruje swoją ofertę do szerokiej grupy kredytobiorców. Oprócz oferty standardowej bank oferuje również produkty dla klientów z określonych grup zawodowych (np.: lekarze, prawnicy), a także dla tych klientów, którzy napotykają na różne bariery w innych bankach ? bądź z racji zabezpieczenia kredytu, bądź z powodu historii kredytowej, czy wreszcie z racji źródła dochodów. Tym ostatnim warto przyjrzeć się bliżej. Na pytania odpowiada Roman Bogdan z opolskiego Biura Kredytów Hipotecznych.

- Jakie źródła dochodów honoruje Dom Bank?

- Akceptujemy prawie wszystkie uzyskiwane przez klientów dochody: z tytułu umów o pracę, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (także tej rozliczanej ryczałtem czy kartą podatkową z Urzędem Skarbowym), z tytułu umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, rent czy emerytur.
Uznajemy również te dochody, które są uzyskiwane za granicą, co nie jest powszechną praktyką wśród większości polskich banków. W przypadku takich dochodów wymagamy, aby wynagrodzenie wpływało na rachunek bankowy, przy czym nie musi to być rachunek polski - może być to konto, które klient posiada w zagranicznym banku.

- Czy kredyt udzielony osobie, która pracuje za granicą będzie droższy od kredytu standardowego, czyli innymi słowy czy jest to kredyt "gorszy"?

- Nie, cena takiego kredytu jest dokładnie taka sama jak dla osób, które pracują w Polsce. Obecnie oprocentowanie mieści się w granicach od 1,49% do 2,67% dla kredytów indeksowanych do franków szwajcarskich. Kredyt dla pracujących za granicą jest w naszym banku kredytem standardowym.

- Ile możemy pożyczyć i na jak długo?

- Standardowo kredytujemy do 100% wartości nieruchomości, także w przypadku kredytu na dowolny cel, czyli tzw. pożyczki hipotecznej. Kredyt spłacać można najdłużej przez 30 lat, przy czym suma okresu spłaty i wieku kredytobiorcy nie może przekraczać 80 lat, co w praktyce oznacza, że osoba mająca 65 lat może wziąć kredyt na całe 15 lat!

- Czy ubiegając się o kredyt osoba pracująca poza krajem musi być obecna przy wszystkich czynnościach związanych z kredytem?

- Nie, Kredytobiorca ma możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentowania go we wszystkich czynnościach związanych z ubieganiem się o kredyt. Co ważne, ustalenie pełnomocnika nie wymaga aktu notarialnego: wystarczy w obecności Doradcy naszego banku wypełnić bankowy druk pełnomocnictwa.

- Gdzie można otrzymać taki druk?

- Formularze związane z ubieganiem się o kredyt, w tym także druk pełnomocnictwa dostępne są na stronie internetowej oraz w naszych Biurach Kredytowych na terenie całego kraju. Druk informacji o zatrudnieniu nie wymaga tłumaczenia, ponieważ dostępny jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz niemieckim.

- A jak wygląda sprawa zabezpieczenia kredytu? Czy tutaj bank stawia jakieś specjalne warunki?

- Jest jeden warunek: nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu musi znajdować się na terenie Polski. Nie ma zatem problemu z budową, remontem, zakupem domu czy mieszkania, bądź z uzyskaniem kredytu na dowolny cel czy też konsolidacją posiadanych przez klienta zadłużeń, pod warunkiem, że kredyt taki zabezpieczamy na polskiej nieruchomości.

- Co to wszystko oznacza dla kogoś kto pracuje np.: w Holandii i chce kupić czy wyremontować dom, jednocześnie spłacając tym samym kredytem inne posiadane już pożyczki czy kredyty?

- Same dobre wieści! Pozostaje jedynie skontaktować się z bankiem, powiadomić nas o swoich planach i sporządzić wniosek kredytowy, a my po trzech dniach roboczych wydamy decyzję kredytową

Źródło: DomBank

Wypełnij wniosek o kredyt hipoteczny w DomBank i umów się z konsultantem kredytowym !

Inne banki, które oferują kredyty hipoteczne dla osób pracujących za granicą:

12.7.06

Bank Milenium - kredyty przedluzona promocja

W związku z ogromnym zainteresowaniem Klientów ofertą kredytów mieszkaniowych Bank Millennium przedłuża promocję Kredytów Hipotecznych do 31 lipca.

W tym okresie osoby ubiegające się o Kredyt Hipoteczny Millenium Bank będą mogły nadal korzystać z bardzo atrakcyjnych warunków:

  • bardzo niskie marże - już od 0,5% dla kredytów w PLN i w walutach obcych
  • atrakcyjne oprocentowanie:
    • już od 2,02% do 3,02% dla kredytów w CHF
    • już od 4,71% do 5,46% dla kredytów w PLN
  • 0% prowizji dla kredytu w PLN
  • 0 PLN za wycenę nieruchomości
  • a dodatkowo 3 miesiące bez rat - możliwość skorzystania z 3-miesięcznej karencji w spłacie kapitału i odsetek, oferowana tylko w Milenium.
Ponadto w ramach kredytu mieszkaniowego Klienci mogą otrzymać dodatkowe środki na dowolny cel. Maksymalna kwota kredytu w Millenium Bank wynosi 100% wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość bezpłatnego przewalutowania kredytu na PLN.

Nadal obowiązuje także promocja kredytów hipotecznych przeznaczonych na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku. Do końca lipca Klientom zainteresowanym kredytem refinansowym Millennium proponuje zamianę zadłużenia bez prowizji za udzielenie kredytu. Ponadto, Bank zwraca poniesione w związku ze zmianą kredytodawcy koszty opłaty sądowej za wpis hipoteki na rzecz Millennium.

Źródło: Millennium Bank