Kredyt mieszkaniowy Blog

28.8.06

Kredyt w Nordea Bank usługi dodatkowe

Nordea Bank Polska wprowadził do oferty kredytów hipotecznych dodatkowe, korzystne dla klientów rozwiązania. Teraz z kredytem mieszkaniowym można otrzymać bezpłatnie kartę kredytową Nordea Aspiracje oraz limit kredytowy z oprocentowaniem wynoszącym tylko 12,5 proc. Dodatkowo bank poniesie koszt zbadania stanu prawnego nieruchomości, na zakup której zaciągany jest kredyt.

Klienci, zaciągający kredyt hipoteczny w banku Nordea, mogą też skorzystać z korzystnych warunków, wymaganego przez wszystkie banki w przypadku kredytów hipotecznych, ubezpieczenia majątkowego kredytowanej nieruchomości. Ubezpieczenie proponowane przez bank Nordea to ubezpieczenie w STU ERGO HESTIA ze składką wynoszącą: na 1 rok ? 0,75? oraz na 3 lub 5 lat - 0,7? rocznie sumy ubezpieczenia, czyli wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dodatkowo klienci banku Nordea mogą wykupić ubezpieczenie OC w cenie: 25 zł na 1rok, 65 zł na 3 lata, 100 zł na 5 lat.

Zaciągający kredyt mieszkaniowy w banku Nordea mogą też zostać uczestnikami programu Nordea Benefit, dzięki któremu uzyskają korzystniejsze ceny innych produktów i usług oferowanych przez bank.

Kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat można wykorzystać na:
 • zakup domu lub mieszkania
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę domu
 • remont, modernizację domu lub mieszkania
 • zakup działki budowlane
 • refinansowanie kosztów poniesionych w trakcie trwania budowy
 • spłatę kredytu w innym banku.
Główne zalety kredytu mieszkaniowego banku Nordea:
 • finansowanie do 100 proc. wartości nieruchomości
 • okres spłaty kredytu do 30 lat
 • niskie koszty udzielenia kredytu
 • łaczenie celów kredytowania
 • ubezpieczenie na życie NNW
 • możliwość darmowych nadpłat
 • możliwość zmiany waluty kredytu
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • możliwość finansowania budowy domu na każdym etapie inwestycji
 • uproszczona procedura rozliczania nakładów inwestycji budowlanej ? bez faktur
 • możliwość wniesienia wkładu własnego po uruchomieniu kredytu
 • możliwość wybrania dogodnego dnia miesiąca na dzień spłaty kredytu
 • możliwość przeznaczenia 20 proc. kwoty kredytu mieszkaniowego na dowolne cele
 • profesjonalna obsługa doradcy kredytowego
 • czasowe zawieszenie spłaty (wakacje kredytowe)
Nordea Bank stosuje dodatkowe rozwiązanie, które pozwala na minimalizowanie kosztów zaciągnięcia kredytu. Polega ono na wliczeniu w ratę odsetkową kredytu składek ubezpieczenia przejściowego i ubezpieczenia niskiego wkładu bez zwiększania kwoty kredytu.

Do kwoty kredytu można doliczyć wszystkie dodatkowe koszty związane z transakcją (np. opłaty notarialne, sądowe).

Zastosowanie tych rozwiązań w produktach kredytowych Nordea Bank Polska daje klientom możliwość zaciągnąć kredyt bez wydania złotówki.

Źródło: Nordea Bank

11.8.06

Bank BPH - nowa polityka kredytow

Bank BPH wprowadza nową politykę w zakresie walutowych kredytów na finansowanie nieruchomości udzielanych Klientom indywidualnym. Zawarte wcześniej umowy kredytowe nie ulegają zmianie.

Decyzja ta jest zgodna z rekomendacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Bankowego, jak również jest następstwem realizacji punktu 14 Uchwały KNB nr 20/KNB/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zezwalającej UniCredito Italiano S.p.A. na wykonywanie prawa głosu w Banku BPH.

Od 15 lipca 2006 roku Bank BPH będzie oferował kredyty walutowe wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walutach obcych lub posiadającym w Banku aktywa w tej samej walucie co wnioskowany kredyt, co najmniej w wysokości wnioskowanej kwoty kredytu. Kredyty w walutach obcych będą dostępne także dla Klientów segmentu Platinum.

Zmianie ulegnie również poziom wskaźnika LTV* dla kredytów budowlano-hipotecznych i hipotecznych w walutach obcych - standardowo będzie on wynosił 70%. Tak jak dotychczas, kredytobiorcy będą mogli uzyskać kredyty w wysokości do 100% wartości nieruchomości po ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego.

Zgodnie ze strategią Banku BPH, kredyty na finansowanie nieruchomości są jednym z kluczowych produktów Banku i wzrost ich sprzedaży pozostaje jednym z głównych celów w zakresie rozwoju bankowości detalicznej - powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH. - Jestem przekonany, że nasze wyniki za ten rok będą, już tradycyjnie, lepsze od ubiegłorocznych - dodał.

Od 15 lipca 2006 roku Bank BPH wprowadzi na rynek nową konkurencyjną ofertę złotowych kredytów na finansowanie nieruchomości.

Źródło: Bank BPH