Kredyt mieszkaniowy Blog

16.2.07

Wyniki bankowości hipotecznej Banku Millenium

W 2006 roku Bank Millenium po raz kolejny uzyskał rekordowy poziom sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych. Tylko w ubiegłym roku udzielił kredyty na sumę 5,50 mld PLN. Sukces minionego roku przekłada się także na pozycję konkurencyjną banku - Milenium po raz kolejny awansował w klasyfikacji największych kredytodawców i zajmuje obecnie bardzo wysokie, drugie miejsce na rynku.

2006 rok był kolejnym okresem bardzo dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym i w sektorze bankowości hipotecznej. Wolumen nowo udzielonych kredytów wzrósł o ok. 70% (z 24,3 mld PLN w 2005 roku do ok. 41,4 mld PLN w 2006 roku). Stan zadłużenia Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrósł o ok. 50% w stosunku do poprzedniego roku i wyniósł na koniec grudnia 2006 roku ok. 75 mld PLN, podczas gdy rok 2005 banki zamknęły wynikiem 50,5 mld PLN.

Po raz kolejny dynamika wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych w Banku Millennium była znacznie wyższa od rynkowej:
  • w ciągu 12 miesięcy 2006 roku bank podpisał z klientami umowy o kredyty warte 5,5 mld PLN, czyli o 107% więcej niż przed rokiem (wartość kredytów na koniec grudnia 2005 roku wyniosła 2,66 mld PLN).
  • wartość wypłaconych kredytów wzrosła o 98% z 2,4 mld PLN do 4,75 mld PLN
  • wartość portfela kredytów hipotecznych Banku Millennium wzrosła o 117,1% z 3,5 mld PLN do 7,6 mld PLN
  • liczba klientów posiadających w banku kredyt hipoteczny wzrosła z 37,6 tys. na koniec grudnia 2005 roku do ponad 68 tys. na koniec 2006 roku

W efekcie odnotowanych wzrostów sprzedaży w 2006 roku bank uplasował się na bardzo wysokim, drugim miejscu na rynku pod względem wartości nowo udzielonych kredytów, z szacowanym udziałem w rynku 13,5% (w porównaniu do 10,95% na koniec 2005 roku).

9,7% udział w zadłużeniu tytułem kredytów na nieruchomości mieszkalne dla osób prywatnych daje bankowi obecnie trzecią pozycję w klasyfikacji największych bankowych portfeli hipotecznych i oznacza awans z piątej pozycji na koniec 2005 roku.

Źródło: Bank Millennium / www.prnews.pl