Kredyt mieszkaniowy Blog

18.12.06

mBank - Kredyty hipoteczne zmiana oprocentowania

W związku ze zmianą stawki referencyjnej LIBOR 3M dla CHF, 10 listopada br. mBank wprowadza zmiany oprocentowania części kredytów hipotecznych znajdujących się w portfelu banku, denominowanych we frankach szwajcarskich (CHF).

Oprocentowanie kredytów i pożyczek w ramach mPLANU hipotecznego wzrośnie o 0,3 p.p. Zmiana dotyczy kredytów uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 1 września br., dla których oprocentowanie ustalane jest na podstawie decyzji Zarządu BRE Banku SA.

Zmiana oprocentowania nie obejmuje Klientów, którzy otrzymali kredyty lub pożyczki w oparciu o ofertę wprowadzoną z początkiem września 2006 roku. Oprocentowanie takich kredytów i pożyczek hipotecznych oferowanych przez mBank w ramach mPLANU, jest ustalane w oparciu o:
 • stawkę referencyjną WIBOR 3M + marża stała banku w całym okresie kredytowania dla kredytów złotowych;
 • stawkę referencyjną LIBOR 3M dla CHF + marża stała w całym okresie kredytowania;
 • LIBOR 3M dla EURO + marża stała w całym okresie kredytowania;
 • LIBOR 1M dla USD + marża stała w całym okresie kredytowania.
 • Oprocentowanie kredytu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki referencyjnej o 0,1 p. p. Porównanie wartości stawek odbywa się raz w miesiącu.

Kredyt hipoteczny oferowany przez mBanku przyznawany jest w PLN, EURO, CHF oraz USD na okres do 45 lat. Udzielany jest on na cele mieszkaniowe oraz refinansowanie i konsolidację kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Źródło: mBank

7.12.06

PKO BP - Jesienne zmiany w ofercie kredytów mieszkaniowych

PKO BP liderem na rynku kredytów mieszkaniowych

PKO Bank Polski na bieżąco modyfikuje ofertę kredytów mieszkaniowych, tak, aby dostosowana była do tendencji panujących na rynku kredytów mieszkaniowych i nieruchomości, ale przede wszystkim odpowiadała na potrzeby naszych klientów. Dzięki temu, mimo ostrej konkurencji, od lat utrzymuje pozycję lidera na rynku finansowania nieruchomości. Wartość kredytów udzielonych
w dziesięciu miesiącach 2006 r. wynosiła 8,6 mld zł. Jest to kwota o 40 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba udzielonych w tym okresie kredytów była wyższa o 11 proc. i na koniec października br. wynosiła 72 tys. sztuk. O ok. 25 proc. wzrosła też średnia wartość udzielanego kredytu dla klientów indywidualnych i w okresie dziesięciu miesięcy br. wyniosła ponad 109 tys. zł. Ponadto, analizując wyniki sprzedaży udzielonych kredytów hipotecznych, od jakiegoś już czasu obserwujemy zdecydowane zmiany zachodzące w strukturze walutowej. Przykładowo w październiku br. ponad 63 proc. klientów indywidualnych zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu w PLN. W stosunku do października ub. r. wskaźnik ten wzrósł o 24 punkty procentowe.

We wrześniu br. PKOBP wprowadził do oferty kredytów mieszkaniowych nowy produkt - kredyt hipoteczny WŁASNY KĄT MIX, umożliwiający sfinansowanie nie tylko każdego celu mieszkaniowego, lecz także wielu innych potrzeb ? np. kupna samochodu czy wyjazdu na wymarzone wakacje (produkt łączy w sobie cechy trzech produktów: kredytu hipotecznego, kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej).

Kolejnymi wprowadzonymi w ofercie kredytów mieszkaniowych zmianami było podwyższenie maksymalnej wysokości kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT w odniesieniu do wartości zabezpieczenia. I tak maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT HIPOTECZNY udzielanego w złotych może wynosić nawet 110 proc. wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Do tej pory maksymalna kwota kredytu wynosiła 100 proc. wartości zabezpieczenia.

Podwyższona została także maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego. W przypadku kredytu udzielanego w PLN może ona wynieść do 80 proc. wartości zabezpieczenia, a w przypadku kredytów walutowych ? do 70 proc. wartości zabezpieczenia dla kredytów w walutach.

PKO Bank Polski wydłużył także maksymalne okresy kredytowania. I tak:
 • kredyt WŁASNY KĄT Biznes udzielany jest na okres do 25 lat (wcześniej do 15 lat),
 • kredyt konsolidacyjny udzielany jest na okres do 25 lat (wcześniej do 20 lat)
 • pożyczka hipoteczna zaś - na okres do 20 lat (wcześniej do 15 lat).
Ponadto PKO Bank Polski zapewnia swoim klientom:
 • indywidualne podejście do każdego Klienta, również w zakresie oprocentowania;
 • wybór waluty ? kredyty można zaciągnąć w: PLN, CHF, EUR i USD;
 • finansowanie praktycznie każdego celu, nie tylko mieszkaniowego;
 • możliwość sfinansowania kredytem całej kwoty prowizji oraz wszystkich kosztów związanych z inwestycją, jak np.: agencji pośrednictwa nieruchomości, aktu notarialnego, opłat związanych z księgą wieczystą i hipoteką;
 • wypłatę kredytu ? jednorazowo lub w transzach, a jego spłatę w ratach równych lub malejących;
 • wybór oprocentowania ? według zmiennej lub stałej stopy procentowej;
 • pakiet ubezpieczeń: pomostowe, niskiego wkładu własnego, na wypadek utraty pracy i hospitalizacji;
 • bez ponoszenia dodatkowych opłat możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu w ciągu roku (tzw. "wakacje kredytowe").

Nowościom w ofercie towarzyszy promocja kredytów hipotecznych

Wszyscy Klienci, którzy w okresie trwania promocji, tj. do 31 grudnia 2006 r. złożą wniosek o udzielenie kredytu (liczy się data złożenia wniosku) mogą go otrzymać na indywidualnych warunkach. Warunki promocyjne dotyczą również pozostałych kredytów oferowanych przez PKO Bank Polski: kredytu mieszkaniowego Własny Kąt (hipoteczny, biznes), kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej.


Źródło: PKO BP